Nyheter og forandringer for DBS-brukerne

Kurs for bilskadereparatører
Kurs for bilskadereparatører avholdes på Bilskadeinstituttet AS, Jaren, uke 5, uke 22 og uke 24. Dette er et etter- og videreutdanningskurs som går over tre dager med teoretisk/praktisk undervisning i klasserom/verksted. N.B.F. har samarbeidet med Bilskadekontoret i Finansnæringens Hovedorganisasjon om det faglige innholdet i dette kurset. Vi kan anbefale dette kurset. De som er interessert i å benytte seg av dette tilbudet kan ta direkte kontakt med Bilskadekontoret på telefon 23 28 42 00 eller til fagsjef Tore Langfoss, N.B.F., på telefon 22 54 21 13.

Forsikring tar i bruk rettesystemene
Consulting AB har foretatt kontrollstudier som har ført til justeringer av tidformelen på karosserisiden. På bakgrunn av dette tas rettesystemene i DBS – skadeklasser, måle- og flaterette – i bruk fra 1. jan. i år. Informasjon om dette er gitt på oppslagstavlen 18. desember i fjor. Grunnet den korte tidsfristen som verkstedene har fått, regner selskapene med en smidig overgang for bruk av det nye "rettesystemet". Reparasjonstilbud fra verkstedene skal ta utgangspunkt i rettesystemene i DBS.

Veiledning for skadeklasser, måle- og flaterette ligger i sin helhet på Bilskadekontorets hjemmesider www.fnh.no klikk på "Bilskadekontoret". Print ut veiledningen her før du begynner å bruke rettesystemet.

Endring av opplysninger i DBS-verkstedregister
Ved endring av opplysninger om verksted/-navn, -adresse, -telefon/telefaks, samt bilmerker som verkstedet "representerer", sendes skriftlig melding til Bilskadekontoret. Endringen gis enten ved å fylle ut skjemaet "Endring i DBS-verkstedregister" (fås ved henvendelse til BSK på tlf. 23 28 44 37 eller e-post: bsk@fnh.no) eller ved å sende utfyllende opplysninger pr. telefaks 22 44 98 11.

Melding om feil i DBS
Hvis feil i DBS oppdages ønskes tilbakemelding på skjemaet "Innmelding av feil i DBS" som ligger under www.fnh.no klikk på "Bilskadekontoret". Feilmeldingene blir behandlet fortløpende.

Endring/opphør av arbeidsforhold
Når en bruker endrer sitt arbeidsforhold (skal ikke lenger benytte DBS) skal vedkommendes brukerident slettes fra DBS. Bilverkstedet må selv melde fra til Bilskadekontoret ved sletting av brukerident på bilverkstedet. Bilskadekontoret går deretter inn i DBS og bortmarkerer brukeridenten, for så å sende melding til driftssentralen (EDB Fundator) om at den aktuelle brukeridenten skal slettes fra sikkerhetssystemet.

Takstøkning i DBS
Fra 1. jan. i år økes prisen pr. takst i DBS med 5 kr.

Lakkveiledning
Veiledning for lakkeringsarbeider (lakkveiledningen) er nå også tilgjengelig på Internett. Se Bilskadekontorets hjemmeside, www.fnh.no, Bilskadekontoret.

Nye bilmodeller i DBS
Nye bilmodeller i DBS er tilgjengelig på www.fnh.no (klikk på "Bilskadekontoret").

Brukerstøtte til foto-/bildeløsningene
Bilskadekontoret minner om at brukerstøtte på foto-/bildeløsningen til skadeselskapet if… gis av if…. Brukerstøtte på foto-/bildeløsningen til forsikringsselskapene Gjensidige/Vesta/Sparebank1-gruppen gis av ett av de tre nevnte forsikringsselskapene. (TL)